Tag: thi công đu dây

Đu dây vệ sinh kính

Một số công đoạn của nghề “đu dây vệ sinh kính” Chuẩn bị Khảo sát kỹ lưỡng nơi bạn phải thi công và lên phương án thi công Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị làm vệ sinh kính Chuẩn bị nguồn nhân lực đu với sức khỏe tốt nhất Tập hợp đồ nghề đến hiện trường thi công Tiến hành ...