Tag: bảng hiệu

Làm sạch bảng hiệu

Các trường hợp lưu ý trong “dịch vụ vệ sinh bảng hiệu”. Bảng hiệu lớn và trên cao: Cần có đây cứu sinh khi đu Bảng hiệu có mái đua ở phía trên: Có dây ràng và hỗ trợ của đồng đội đưa người vào sát bảng hiệu Bảng hiệu có nhiều đèn nằm phía trên Bảng hiệu có ...