Dịch vụ vệ sinh văn phòng

Chúng tôi sử dụng chương trình kiểm soát chất lượng dịch vụ vệ sinh văn phòng trong đó bao gồm việc kiểm tra tại chỗ và các cuộc thăm dò ý kiến khách hàng, đồng thời chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng giao tiếp và sử dụng những lời đóng góp hữu ích để nâng cao trình độ, chất lượng của chúng  tôi về các dịch vụ làm sạch.

dich-vu-ve-sinh-van-phong

Cho tới hơn một thập kỷ qua chúng tôi đã cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng chất lượng cho rất nhiều các văn phòng, các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Bạn có thể yên tâm rằng cơ sở của bạn sẽ được làm sạch hoàn hảo và duy trì từng ngày phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Sẽ phản ánh hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn muốn chuyển tới cho các khách hàng và nhân viên của bạn.

Bí quyết để khẳng chất lượng của “dịch vụ vệ sinh văn phòng”!

Chúng tôi sử dụng chương trình kiểm soát chất lượng dịch vụ vệ sinh văn phòng trong đó bao gồm việc kiểm tra tại chỗ và các cuộc thăm dò ý kiến khách hàng, đồng thời chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng giao tiếp và sử dụng những lời đóng góp hữu ích để nâng cao trình độ, chất lượng của chúng  tôi về các dịch vụ làm sạch.

Chúng tôi luôn có hai đội công nhân trong dịch vụ vệ sinh văn phòng, một đội làm thường xuyên tại một nơi còn một đội di động làm nhiều nơi. Vì vậy khi triển khai dịch vụ vệ sinh văn phòng nếu có ai đó bận việc xin nghỉ 1 vài ngày thì chúng tôi vẫn dễ dàng bổ xung người và hoàn thành nhanh chóng công việc đã ky kết.